Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Nowe obowiązki raportowe

BSB z sukcesem zakończyło wdrożenie oprogramowania sftrOBLIGO, wspierającego raportowanie zgodne z Rozporządzeniem SFTR w kilku bankach, a już przygotowujemy się do wdrożeń w sektorze ubezpieczeniowym. Data pierwszego raportowania dla instytucji ubezpieczeniowych dokonujących transakcji SFT to 12 października 2020 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych  i ponownego wykorzystania oraz zmiany Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (zwane dalej SFTR – z ang. Securities Financing Transaction Regulation) nałożyło obowiązek przekazywania do autoryzowanego repozytorium informacji o transakcjach SFT (czyli transakcji z użyciem papierów wartościowych) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku (podmioty finansowe i niefinansowe). Transakcje SFT to np.: pożyczki papierów wartościowych, transakcje repo/reverse repo oraz buy-sell back/sell-buy back, a także transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

W dniu 13 lipca 2020 r. KDPW_TR udostępnił uczestnikom rynku usługę SFTR, umożliwiając im raportowanie transakcji SFT od pierwszego dnia obowiązku raportowego, wskazanego przez nadzorcę (ESMA). Wiele instytucji finansowych: firm inwestycyjnych, banków, domów maklerskich etc., skutecznie przekazało raporty do KDPW_TR. W tej grupie byli również klienci BSB, korzystający z autorskiego rozwiązania sftrOBLIGO.

Produkt sftrOBLIGO wspiera proces raportowania zgodnie z Rozporządzeniem SFTR w instytucjach finansowych. Aplikacja sftrOBLIGO zapewnia m.in: automatyczny import danych z wewnętrznych systemów banku (w tym transakcji raportowanych w ramach backloadingu), walidację danych wejściowych oraz wygenerowanie i wysyłkę plików XML o strukturze zgodnej z wymaganiami Repozytorium Transakcji KDPW_TR. System sftrOBLIGO umożliwia raportowanie transakcji, przekazywanie komunikatów Reuse, Margin, Relation, obsługuje również komunikaty odpowiedzi z KDPW_TR, raporty rekoncyliacji oraz end-of-day.

Dnia 12 października 2020 r. obowiązek raportowania wejdzie w życie również dla:

  • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
  • funduszy emerytalnych,
  • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
  • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).

Specjalnie dla powyższych instytucji BSB przygotowało stabilne i elastyczne rozwiązanie, które zostało sprawdzone i jest wykorzystywane przez duże instytucje z sektora bankowego. Zachęcamy inne instytucje z sektora ubezpieczeniowego i nie tylko do kontaktu w celu umówienia spotkania i prezentacji systemu. W celu umówienia terminu prezentacji zachęcamy do kontaktu z Doradcami Klienta (office@bsb.pl).

W trakcie trwania projektu wdrożeniowego gwarantujemy wsparcie informatyczne i merytoryczne, a także bieżący nadzór nad zmianami legislacyjnymi oraz dostosowanie oprogramowania do aktualnych wymogów prawnych. Wdrożenie sftrOBLIGO to gwarancja terminowego wywiązania się z obowiązku raportowego SFTR przez instytucję, oszczędność czasu pracy operatorów i łatwy monitoring procesu raportowego.