Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Historia

1974Otwarcie w Bydgoszczy Wojewódzkiego Ośrodka Obliczeniowego NBP, który w późniejszym okresie zostanie przekształcony w Spółkę Bazy i Systemy Bankowe (BSB). Są to początki świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz NBP.
1980 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania związanego z systemem rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR) oraz systemem kadrowo – płacowym (KASP), a także wdrożenie w województwach bydgoskim, toruńskim i włocławskim systemu Tele-On-Line umożliwiającego transmisję danych.
1993Rozpoczęcie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w celu standaryzacji systemu rozliczeń międzybankowych w Polsce. Powstaje system SYBIR, wspomagający rozliczenia międzybankowe. W późniejszym okresie zostanie on zastąpiony rozwiązaniem ELIXIR, za którego rozwój i konserwację będzie odpowiadać BSB.
1994Przekształcenie Wojewódzkiego Ośrodka Obliczeniowego NBP w firmę Bazy i Systemy Bankowe
Sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów jest Narodowy Bank Polski.
1997Stworzenie systemu KADRY97 – specjalistycznego systemu kadrowo – płacowego dla banków i instytucji finansowych.
1999Rozpoczęcie przetwarzania Głównego Systemu Księgowego dla NBP oraz dostarczania danych do Głównego Systemu Informatycznego w ZUS (projekt prowadzony w latach 1999 – 2004).
2000Budowa systemu Centrum Monitorowania i Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną dla NBP pozwalającego na centralne zarządzanie incydentami i integrację z systemami zewnętrznymi.
2002Uzyskanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 związanego z dostarczaniem rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznych. Rozpoczęcie dostaw i usług serwisowych urządzeń kryptograficznych dla bankowości.
2004Pierwsze wdrożenie systemu SPERT – autorskiej aplikacji firmy BSB, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (obecnie system funkcjonuje w ok. 30 instytucjach).
Stworzenie aplikacji oddziałowej EuroELIXIR do rozliczania zleceń denominowanych w EUR.
2005Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obejmującym działalność całej Spółki.
2006Rozpoczęcie realizacji projektu budowy systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym. W ramach tych projektów stworzone zostało kompleksowe rozwiązanie, będące odpowiedzią na wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach i innych instytucjach finansowych.
2007Uruchomienie rozwiązania własnego, wspomagającego sprawozdawczość zewnętrzną FINREP do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Bazując na tym systemie rozpoczęto prace nad konsolidacją sprawozdań finansowych w NBP.
Ukończenie dostosowania Data Center BSB do wymagań rynku, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i technologii. W wyniku dokonanych inwestycji i późniejszych modernizacji, BSB dysponuje w pełni nowoczesnym i konkurencyjnym Data Center, które jest w stanie realizować projekty dla klientów krajowych i zagranicznych.
2008Wdrożenie przez Spółkę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
Wdrożenie w NBP autorskiego rozwiązania o nazwie Konsolidator do tworzenia skonsolidowanych raportów sprawozdawczych.
2010Wdrożenie w NBP systemu aukcyjnego Kolekcjoner do obsługi aukcji monet i banknotów kolekcjonerskich.
Wdrożenie oprogramowania wspierającego obsługę komunikatów rozliczeniowych, wymienianych w formacie ISO 15022 pomiędzy KDPW S.A., a uczestnikami rynku finansowego za pomocą sieci SWIFT w obszarze Settlement & Reconciliation.
2011Budowa oraz wdrożenie specjalistycznych systemów informatycznych: suiteOBLIGO (sprawozdawczość bankowa) oraz  sorbELIX (system rozliczeń wysokokwotowych nominowanych w PLN) w kilku znaczących instytucjach finansowych.
2012Uzyskanie certyfikatu XBRL, potwierdzającego wysokie kompetencje BSB w obszarze sprawozdawczości obligatoryjnej oraz wdrożenie w kilku bankach systemu umożliwiającego przygotowanie sprawozdań NB300 w oparciu o taksonomię XBRL.
Wdrożenie aplikacji sorbELIX w siedmiu podmiotach (6 banków i KDPW), która zapewnia pełną obsługę wymiany komunikatów płatniczych i informacyjnych z nowym systemem RTGS SORBNET2 w NBP za pośrednictwem sieci SWIFT.

2014
Wdrożenie w szeregu instytucji finansowych aplikacji emirOBLIGO (sprawozdawczość do Krajowego Depozytu  Papierów Wartościowych i Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)).
Wykonanie systemu proELIX (scentralizowana platforma rozliczeniowa, umożliwiająca obsługę i zarządzanie zleceniami we wszystkich walutach i kanałach rozliczeniowych) w znaczącej instytucji rynku finansowego.
2015Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu bibliograficznego oraz rozwiązań antyplagiatowych w systemie Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.
2016Wdrożenie w kilku instytucjach finansowych autorskiej aplikacji fatcaSPERT umożliwiającej identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryterium osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2017Wykonanie i wdrożenie w kilku instytucjach finansowych aplikacji mSPERT przeznaczonej do wykrywania prób manipulacji instrumentami finansowymi.
2018Raportowanie MIFIR za pośrednictwem aplikacji mifirOBLIGO w kilku znaczących instytucjach rynku finansowego.
2019Wdrożenie w kilkudziesięciu bankach i instytucjach finansowych nowoczesnego oprogramowania amlSPERT wspomagającego wykrywanie terroryzmu i pranie pieniędzy.
2019Uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 potwierdzającego skuteczne stosowanie systemu bezpieczeństwa informacji w zakresie dostarczania rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznych.
2020Zawarcie partnerstwa technologicznego z Grupą KDPW oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania sftrOBLIGO, wspierającego raportowanie zgodne z Rozporządzeniem SFTR.
2021Wdrożenie rozwiązania amlSPERT na rynku międzynarodowym – w czołowej, węgierskiej instytucji finansowej.
2022Uczestnictwo w projekcie „IT dla Ukrainy” oraz wsparcie uchodźców wojennych przebywających w Bydgoszczy