Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Sprawozdawczość bankowa

Sprawozdawczość obligatoryjna związana jest z realizacją obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe na rzecz regulatorów rynku takich, jak: Narodowy Bank Polski (NBP), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) czy Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Produkty BSB zapewniają kompleksową obsługę w następujących obszarach:

 • Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego
 • Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego
 • Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)
 • Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej
 • Sprawozdawczość ostrożnościowa (FINPL, NB300, pełna sprawozdawczość EBA ITS z COVID-19 włącznie)
 • Raportowanie transakcji pochodnych zawartych na rynku OTC (EMIR) do Repozytorium Transakcji
 • Sprawozdawczość banków na cele przejrzystości przed- i posttransakcyjnej do APA
 • Raportowanie transakcji zgodnie z Rozporządzeniem MiFIR do ARM
 • Raportowanie na temat jakości wykonywania transakcji (Best Execution, RTS 27 i RTS 28)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą BSB z obszaru sprawozdawczości bankowej:

 • suiteOBLIGO –  system do kompleksowej obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP, KNF, BFG. Rozwiązanie to spełnia wymagania sprawozdawczości obligatoryjnej oraz pozwala na przygotowanie raportów dla innych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Szczegóły rozwiązania
 • emirOBLIGO – system pozwala na wygenerowanie plików XML zgodnych ze schematem publikowanym przez KDPW i przekazanie ich do Repozytorium Transakcji KDPW_TR. Obowiązek raportowania do repozytorium transakcji dotyczy transakcji zawartych na instrumentach pochodnych.  Szczegóły rozwiązania
 • mifirOBLIGO – system umożliwiający profesjonalne wsparcie procesów raportowania wg regulacji MiFIR, MiFID II. Szczegóły rozwiązania
 • sftrOBLIGO – rozwiązanie wspierające raportowanie zgodnie z Rozporządzeniem SFTR (z ang. Securities Financing Transaction Regulation), tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Szczegóły rozwiązania