Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe stanowią bardzo istotne ogniowo rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Są gwarantem stabilizacji, dlatego muszą być dobrze zarządzane i prowadzić działalność biznesową na najwyższym poziomie. Zaufanie to klucz do ich sukcesu.

Firma Bazy i Systemy Bankowe wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom tworząc dla sektora ubezpieczeniowego szerokie portfolio produktów. Potrafimy nie tylko realizować Państwa pomysły, ale również nadać właściwy kierunek inwestycjom w rozwój sprawnie funkcjonującej działalności biznesowej. Prawidłowo dobrane systemy informatyczne oraz właściwie dopasowana infrastruktura IT to gwarancja sprostania rosnącym potrzebom rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową dedykowaną dla sektora ubezpieczeniowego:

Nadużycia finansowe

W skutecznej walce z przestępstwami i nadużyciami finansowymi pomaga odpowiednie wsparcie narzędziowe w postaci systemu informatycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie i udaremnienie próby przestępstwa. W ofercie dla ubezpieczycieli BSB posiada:

  • amlSPERT – autorska aplikacja firmy BSB, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Szczegóły rozwiązania
  • fraudSPERT – zintegrowany system informatyczny, który w kompleksowy sposób wspiera wykrywanie prób wyłudzeń finansowychprzez Klientów, agentów ubezpieczeniowych i pracowników Ubezpieczyciela. Szczegóły rozwiązania
  • crs.fatcaSPERT – aplikacja wspierająca identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryterium osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. Szczegóły rozwiązania
  • mSPERT – aplikacja przeznaczona do wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym działająca w oparciu o zdefiniowane modele reguł. System umożliwia analizę danych zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych (danych rynkowych, komunikatów informacyjnych). Szczegóły rozwiązania

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  • riskOPERON – rozwiązanie dostosowane do pełnej obsługi procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz do wykonywania zadań wynikających z kontroli wewnętrznej. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki, zapewniając łatwe dostosowanie do specyfiki procesu zarówno na etapie wdrożenia, jak i w momencie ewolucji procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym już trakcie użytkowania systemu. Szerokie możliwości konfiguracji systemu sprawiają, że system dostosowywany jest do potrzeb użytkowników. System może wspierać ryzyko operacyjne oraz kontrolę wewnętrzną lub zostać dedykowany do obsługi tylko jednego obszaru.  Szczegóły rozwiązania

Sprawozdawczość finansowa

  • suiteOBLIGO – system wspierający sprawozdawczość obligatoryjną podmiotów sektora ubezpieczeniowego oraz funduszy inwestycyjnych, która realizowana jest głównie na potrzeby przygotowania raportów giełdowych przekazywanych poprzez Komisję Nadzoru Finansowego, raportów przekazywanych do Monitora B oraz prowadzenia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski. Nasz produkt, oprócz sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP, wspiera sprawozdawczość zarządczą podmiotów oraz przygotowanie sprawozdań giełdowych (w tym skonsolidowanych) przekazywanych do UKNF. Szczegóły rozwiązania

Zarządzanie dostępem

  • idGUARD – autorskie rozwiązanie BSB wspierające proces zarządzania tożsamością użytkowników oraz ich dostępem do systemów informatycznych wykorzystywanych w organizacji. idGUARD został stworzony w celu ewidencji i kontroli uprawnień użytkowników, ułatwiając zarządzanie dostępem do dużej ilości eksploatowanych w firmie aplikacji biznesowych oraz licencjami jednocześnie pomagając sprostać wymogom audytowym.