Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Zarząd

Anna Roubo – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Ze Spółką Bazy i Systemy Bankowe związana od początku jej działalności. Pracę rozpoczęła w 1981 roku w Ośrodku Obliczeniowym Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przekształconym w 1994 r. w Spółkę Bazy i Systemy Bankowe.

Była jednym z autorów pierwszej, produkcyjnej wersji systemów obsługi ROK – Rachunek oszczędnościowo – kredytowy i RB – rachunki i kredyty dla sektora niefinansowego, wytworzonego na zamówienie Banku PKO BP. Ponadto współtworzyła system GIRO SKŁADKA dedykowany dla Banku Pocztowego, który był przeznaczony do obsługi rachunków małych i średnich firm z tytułu płatności składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych wobec Urzędów Skarbowych.

Po zakończeniu współpracy z BSB w latach 2003 – 2023 pracowała w spółce Asseco Poland S.A. przy wdrożeniu i rozwoju scentralizowanego systemu OZSI w Banku PKO BP, który okazał się największym i najbardziej efektywnym technologicznie przedsięwzięciem w polskiej bankowości.

Monika Pikos – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Ekonomia Globalna i Menedżerska oraz Handel i Marketing na Wydziale Zarządzania, a także studia podyplomowe z finansów i rachunkowości. Ukończyła ponadto liczne kursy i szkolenia z zakresu negocjacji, zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Obecnie uczestniczka Executive Master of Business Administration UEP Poznań.

Wieloletnia dyrektor Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, posiadająca bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania sprzedażą, analizą rynku, budowania relacji B2B oraz B2C oraz definiowania grup docelowych czy zarządzania rozwojem sieci sprzedaży. Ma także doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w sektorach: finansowym, marketingu oraz sprzedaży. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej PK „Gniewkowo” Sp. z o.o. oraz  nadzoruje pracę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w ramach Rady Społecznej.

W 2023 roku została Finalistką XV edycji konkursu Polish National Sales Awards – organizacji, która nagradza osoby za szczególne zaangażowanie na rzecz sektora sprzedaży i obsługi klienta.

Piotr Mierzwa – Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk prawnych. Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W 2011 roku ukończył prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalność: Europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe.  Interdyscyplinarną dysertację doktorską pt. „Nadużycia na rynku kapitałowym. Analiza prawnokarna i finansowa” obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2017). Badacz naukowego aspektu nadużyć uczestników rynku kapitałowego oraz tematyki spółek publicznych. Autor publikacji związanych z prawnym aspektem nadzoru finansowego oraz regulacjami prawnymi sankcjonującymi nadużycia.

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2012-2016 pracował w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, następnie od 2016 do 2018 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od 2018 roku, początkowo Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny m.in. za realizację rządowych projektów ustaw w parlamencie oraz przeprowadzanie zmian legislacyjnych. Od 2018 roku zarówno członek, jak i przewodniczący Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2021-2023 członek Rady Naukowej Instytutu De Republica. Od sierpnia 2023 roku członek Komisji Odwoławczej Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

W 2021 roku odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów odznaką honorową w uznaniu zasług położonych na rzecz legislacji.