Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Usługi BCM

Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń dla organizacji i świadomość ich konsekwencji dla działalności biznesowej  poprzez zapewnienie i utrzymanie ciągłości działania jest istotnym elementem zarządzania. BCM zapewnia bezpieczeństwo organizacji, utrzymuje gotowość i umożliwia skuteczną reakcję na niekorzystne zdarzenia.

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z zakłóceniem nieprzerwanego działania organizacji aktualne wytyczne zawiera Norma Międzynarodowa ISO 22301.  Bezpieczeństwo ciągłości działania jest także przedmiotem rekomendacji obowiązującym w sektorze bankowym w Unii Europejskiej oraz na świecie. W Polsce problematykę ciągłości działania w sektorze bankowym regulują rekomendacja D i rekomendacja M. Pozycją uzupełniającą dla norm i standardów jest Księga Dobrych Praktyk Zarządzania Ciągłością Działania.  Polskie prawo nakłada na banki obowiązek efektywnego zarządzania obszarem BCM. Mnogość procesów oraz złożoność organizacyjna instytucji bankowych sprawia, że bez odpowiedniego wsparcia zarządzanie BCM jest często jedynie pozorne.

W oparciu o wspomniane regulacje wzbogacone o praktyczne doświadczenia własne i naszych Klientów przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązanie informatyczne bcmOPERON. Nasz system pozwoli ograniczyć koszty w obszarze BCM oraz zapewni realną przydatność planowanych rozwiązań w przypadku wystąpienia awarii, zarówno od strony przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia awarii, jak i wspomagając proces utrzymania ciągłości działania przez centrum kryzysowe:

  • bcmOPERON – to propozycja BSB, uwzględniająca potrzebę usystematyzowanego zarządzania obszarem utrzymania ciągłości działania w organizacji. System został stworzony w oparciu o wytyczne normy ISO 22301 oraz dobre praktyki w tym zakresie. Tworząc nasze rozwiązanie  położyliśmy nacisk na eliminację praktycznych problemów codziennego zarządzania obszarem BCM. Moduł został zaprojektowany w celu zapewnienia pełnego zarzadzania dokumentacją związaną z utrzymaniem ciągłości działania. W systemie wsparto cały proces tworzenia dokumentacji BCM w przepływie prac, aż po rozbudowaną funkcjonalność przeprowadzania testów utworzonych procedur. Poza procedurami system zarządza także planem utrzymania ciągłości działania, czyli dokumentem głównym agregującym wszystkie najważniejsze informacje. Szczegóły rozwiązania

Najważniejszą zaletą systemu są funkcje automatyzujące i organizujące prace użytkowników. Procesy obsługiwane w przepływie prac usprawniają obieg informacji oraz umożliwiają kontrolę nad poszczególnymi etapami realizacji natomiast elastyczność modułu umożliwia proces stałego doskonalenia istniejących procedur, przy zachowaniu pełnej historii wprowadzanych zmian.

Ponadto oferujemy również usługi outsourcingowe Data Center w obszarze BCM dla zapewnienia ciągłości działania kluczowych procesów biznesowych i dostępność funkcjonowania usług IT.