Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Nadużycia finansowe

Przestępstwa i nadużycia finansowe dotykają wszystkie instytucje, ale szczególnie niebezpieczne są w sektorze bankowym. Istotne jest, aby każda organizacja skutecznie je wykrywała, a co za tym idzie przeciwdziałała im.

Spółka BSB oferuje rodzinę rozwiązań IT wspierających proces identyfikacji naruszeń, ich weryfikacji przez pracownika Banku oraz raportowania do właściwych organów nadzoru.

AML

Przestępstwa finansowe mogą mieć różny charakter. Ich celem może być bezpośrednio instytucja finansowa i wówczas mówimy o wyłudzeniach lub też przestępstwo może być dokonywane przy wykorzystaniu usług świadczonych przez instytucję, wówczas mówimy o „praniu pieniędzy”.

Do przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering) banki zobowiązane są ustawowo. Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obliguje instytucje finansowe do analizy i raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach ponadprogowych, o wartości większej niż 15 tysięcy euro oraz o transakcjach podejrzanych.

W skutecznej walce z przestępstwami i nadużyciami finansowymi pomaga odpowiednie wsparcie narzędziowe w postaci systemu informatycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie i udaremnienie próby przestępstwa. BSB oferuje w tym zakresie produkt amlSPERT – System wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Identyfikacja nadużyć i fraudów

Dużym problemem w sektorze bankowym są próby wyłudzania środków finansowych, które dotykają podmioty świadczące usługi kredytowe. Aby wykrycie tego procederu było skuteczne, musi odbyć się bardzo szybko – w czasie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy kredytowej. Coraz częściej problem ten dotyka sektor ubezpieczeniowy, niezbędne więc staje się posiadanie narzędzia do klasyfikacji klientów pod względem ryzyka i szybkiej identyfikacji prób oszustw finansowych na produktach kredytowych lub transakcjach finansowych zarówno przez klientów jak i pracowników firmy. Innym rodzajem nadużyć są próby manipulowania instrumentami finansowymi w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Spółka BSB oferuje rozwiązania wspomagające zwalczanie obu wymienionych procederów, a są nimi: fraudSPERT – służący do kompleksowego wsparcia wykrywania prób wyłudzeń oraz mSPERT – system do identyfikacji potencjalnych manipulacji na instrumentach finansowych, działający zgodnie z wytycznymi regulacji MAD/MAR.

Wymiana informacji podatkowych z USA i państwami UE

System crs.fatcaSPERT to autorska aplikacja przeznaczona dla instytucji sektora finansowego, kompleksowo wspierająca automatyczną wymianę informacji podatkowych z innymi państwami takimi jak: państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwami, które przyjęły standard CRS, w tym wspierająca identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryteria osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym opisem proponowanych rozwiązań:

  • amlSPERT – system wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy to autorska aplikacja firmy BSB przeznaczona dla sektora finansowego, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. System amlSPERT opracowany został na potrzeby realizacji wymogów polskich regulacji prawnych oraz uwzględnia zmiany wprowadzone przez nową ustawę dostosowującą polskie prawo do tzw. IV Dyrektywy Unijnej i dostosowany jest również do nadchodzących zmian w zakresie AML wprowadzanych przez tzw. V Dyrektywę AML.  Szczegóły rozwiązania
  • mSPERT – aplikacja przeznaczona do wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym działająca w oparciu o zdefiniowane modele reguł. System umożliwia analizę danych zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych (danych rynkowych, komunikatów informacyjnych). Szczegóły rozwiązania
  • fraudSPERT – zintegrowany system informatyczny, który w kompleksowy sposób wspiera wykrywanie prób wyłudzeń finansowych przez Klientów. Szczegóły rozwiązania
  • crs.fatcaSPERT – aplikacja przeznaczona dla sektora finansowego, wspiera identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryterium osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r.  Szczegóły rozwiązania

BSB świadczy również usługę zapewnienia zgodności rozwiązań ze zmieniającymi się przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czego potwierdzeniem są liczne pozytywne audyty przeprowadzone przez GIIF w instytucjach finansowych korzystających z naszych systemów.

Ponadto dla naszych klientów dostarczamy obszerne bazy danych zawierające informacje o instytucjach oraz osobach indywidualnych zajmujących się lub podejrzewanych o uczestnictwo w procederze prania pieniędzy, terroryzmie, handlu narkotykami, handlu bronią, przestępstwach finansowych. Ponadto baza zawiera profile osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP-ów). Dostęp do oferowanych baz danych wspomaga instytucje w podejmowaniu decyzji i wspiera zwiększanie wydajności operacyjnej. Do list dostępnych w ramach bazy należą listy:

  • Politically Exposed Persons

Lista zawiera ponad 1,3 miliona szczegółowych profili osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków rodzin oraz osób powiązanych.

  • Sanctions and Enforcements

Lista zawiera zagregowane informacje z najważniejszych światowych list sankcyjnych (OFAC, EU, UN, BOE, FBI BIS, itp.) oraz list egzekucyjnych (wykonawczych), pogrupowane  w kategorie. Baza zawiera profile terrorystów, organizacji terrorystycznych, handlarzy narkotyków i innych przestępców. Dzięki informacjom od regulatorów rynków lokalnych, agencji międzynarodowych oraz instytucji rządowych z całego świata lista zawiera również ostrzeżenia przeciwko firmom oraz osobom indywidualnym zajmującym się procederem prania pieniędzy, nadużyciami finansowymi, handlem narkotykami oraz innymi podobnymi przestępstwami.

  • Adverse Media

Lista zawiera informacje z mediów, obejmujących profile osób i firm, które wskazują na ryzyko popełnienia przestępstw.

Baza danych budowana jest na podstawie wielu źródeł – wśród nich znajdują się największe i najważniejsze listy sankcyjne i egzekucyjne, a także informacje z ponad 35 000 światowych mediów (worldwide news sources) oraz informacje pochodzące od regulatorów i nadzorców na całym świecie, m.in.: FDA, UK FSA, SEC i wiele innych.