Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne jest obok ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz ryzyka rynkowego jednym z podstawowych ryzyk, z którego zarządzaniem muszą zmagać się banki. Ciągłe narażenie na ryzyko, jego duża istotność oraz stawiane bankom wymagania regulacyjne sprawiają, że istotnym elementem ograniczania tego czynnika jest efektywne narzędzie do zarządzania nim. Ważnym elementem związanym z zarządzaniem ryzykiem jest również kontrola wewnętrzna.

BSB posiada w swojej ofercie rozwiązanie, które jest odpowiedzią na wymagania regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontroli wewnętrznej. Oferujemy rozwiązanie, które odpowiada wymogom stawianym przez Dyrektywę CRD, uchwałom i rekomendacjom KNF oraz dobrym praktykom funkcjonującym w sektorze, a przede wszystkim rozwiązanie, które pomaga tak zarządzać ryzykiem operacyjnym, żeby w pełni minimalizować straty operacyjne. System kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem operacyjnym przedstawiony w rekomendacji M, łącząc funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. System umożliwia również realizację obowiązków związanych z kontrolą wewnętrzną, wynikających z rekomendacji H. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki przy jednoczesnym zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój poprzez łatwe dostosowanie systemu wraz ze zmieniającym się procesem. System dedykowany jest głównie instytucjom finansowym, takim jak: banki, zakłady ubezpieczeń, ale z powodzeniem może być również stosowany w sektorze przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą związaną z ryzykiem operacyjnym:

  • riskOPERON jest rozwiązaniem dostosowanym do pełnej obsługi procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz do wykonywania zadań wynikających z kontroli wewnętrznej. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki, zapewniając łatwe dostosowanie do specyfiki procesu w banku zarówno na etapie wdrożenia, jak i w momencie ewolucji procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, już w trakcie użytkowania systemu. Szerokie możliwości konfiguracji systemu sprawiają, że jest on dostosowany do potrzeb użytkowników. System może wspierać ryzyko operacyjne oraz kontrolę wewnętrzną lub zostać dedykowany do obsługi tylko jednego obszaru. Szczegóły rozwiązania