Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Domy maklerskie

Oferta BSB dla domów maklerskich to kompleksowe rozwiązania zapewniające wysoką jakość, automatyzację oraz wydajność w obszarach związanych z obsługą zarówno Emitentów, jak i akcjonariuszy, a także w zakresie wykrywania nadużyć finansowych i manipulacji instrumentami finansowymi. Systemy posiadają bogate funkcjonalności opracowane na podstawie wielu wdrożeń i wieloletnich doświadczeń naszych Klientów. Oferta obejmuje następujące systemy:

Rejestr Akcjonariuszy – aplikacja zapewniająca ewidencję akcjonariuszy i posiadanych przez nich akcji, obsługę zdarzeń korporacyjnych i operacji na akcjach oraz generowanie świadectw rejestrowych z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i integralności przechowywanych danych.  Szczegóły rozwiązania

amlSPERT – system wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy amlSPERT to autorska aplikacja firmy BSB, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. System opracowany został na potrzeby realizacji wymogów polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie AML. Szczegóły rozwiązania

mSPERT – aplikacja przeznaczona do wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym działająca w oparciu o zdefiniowane modele reguł. System umożliwia analizę danych zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych (danych rynkowych, komunikatów informacyjnych). Szczegóły rozwiązania

idGUARD – autorskie rozwiązanie BSB wspierające proces zarządzania tożsamością użytkowników oraz ich dostępem do systemów informatycznych wykorzystywanych w organizacji. idGUARD został stworzony w celu ewidencji i kontroli uprawnień użytkowników, ułatwiając zarządzanie dostępem do dużej ilości eksploatowanych w firmie aplikacji biznesowych oraz licencjami jednocześnie pomagając sprostać wymogom audytowym. Szczegóły rozwiązania

docFLOW – innowacyjny system do elektronicznego obiegu dokumentów oparty o technologię blockchain. Umożliwia automatyzację procesów biznesowych i znaczące zwiększenie wydajności przedsiębiorstw oraz instytucji. Szczegóły rozwiązania

Compliance – system wspierający działalność departamentów Compliance w instytucjach finansowych, prowadzących działalność maklerską, inwestycyjną i powierniczą. System umożliwia monitoring zobowiązań pracowników domu maklerskiego w zakresie składanych oświadczeń, a także obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny pracowników, identyfikację naruszeń oraz certyfikację pracowników sprzedających produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Realizuje obowiązki wynikające z regulacji europejskich, krajowych, wytycznych Izby Domów maklerskich, regulaminów wewnętrznych oraz dobrych praktyk stosowanych na rynkach finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją w formie prezentacji w Państwa siedzibie lub w formie zdalnej. Jesteśmy gotowi do współpracy w celu dostosowania naszego rozwiązania do Państwa potrzeb.