Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Działania BSB w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Informujemy, że Spółka posiada opracowane i wdrożone plany ciągłości działania. Obejmują one niezakłóconą realizację projektów na rzecz klientów poprzez wykorzystanie opracowanej wcześniej ścieżki zastępstw dla pracowników Spółki oraz pracy zdalnej.

Dzięki podjętym przez nas wcześniej działaniom, uruchomienie procedur awaryjnych może odbywać się sprawnie, pracownicy są przeszkoleni z ich stosowania, a ich skuteczność była weryfikowana w trakcie testów.

Ponadto, przygotowana została szczególna procedura związana z zagrożeniem koronawirusem oraz zostały podjęte działania organizacyjne i informacyjne o charakterze prewencyjnym, mające na celu ograniczenie ryzyk związanych z wystąpieniem choroby.

Podejmowane przez Spółkę działania prewencyjne obejmują m.in.:

  • ograniczenie wszelkich podróży służbowych i spotkań z klientami do niezbędnego minimum,
  • maksymalną relokację pracowników poprzez wykorzystanie trybu pracy zdalnej z miejsca ich zamieszkania, przy użyciu środków zapewniających bezpieczeństwo i ochrony danych, których skuteczność została potwierdzona w dotychczasowej praktyce operacyjnej,
  • ograniczenie pracy w siedzibie Spółki wyłącznie do przypadków, gdy jest to niezbędne, przy zapewnieniu lokalizacji zapasowych na wypadek pojawienia się obiektywnych czasowych ograniczeń w dostępie do siedziby,
  • monitoring podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki pod kątem analogicznych działań przygotowawczych,
  • ograniczenie bezpośrednich wewnętrznych spotkań służbowych pracowników oraz przejście na kontakty z użyciem kanałów elektronicznych (telekonferencje itp.),
  • zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich środków higieny i dezynfekcji wraz ze szczegółowymi instrukcjami ich stosowania,
  • prowadzenie stałych akcji informacyjnych przypominających zasady higieny i zachowania środków ostrożności, zarówno w godzinach pracy, jak i w życiu prywatnym.

Musimy podkreślić, że ze swojej strony Spółka Bazy i Systemy Bankowe podjęła odpowiednie działania, aby przygotować się na tego rodzaju zdarzenia i zminimalizować ich potencjalny wpływ. Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i niezwłocznie podejmujemy stosowne działania, o których będziemy informować Państwa na bieżąco.