Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Nowa usługa dla Domów Maklerskich – Rejestr Akcjonariuszy

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych stwarza szansę dla domów i biur maklerskich na zaoferowanie nowej, komercyjnej usługi dla dużej grupy spółek niepublicznych. BSB posiada rozwiązanie wspierające świadczenie tej usługi.

Niepubliczne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne (dalej „Emitenci”) zostały zobowiązane Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji akcjonariuszy (dalej „Podmiot”). Usługa polega na prowadzeniu przez Podmiot elektronicznego rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”) dla Emitentów zgodnie z wymaganiami Ustawy (i aktami powiązanymi).

 

Warto podkreślić, że Emitenci są zobowiązani do zawarcia umowy z Podmiotem o prowadzenie Rejestru akcjonariuszy do 30 czerwca 2020 roku.

Ważne terminy - Rejestr Akcjonariuszy

 

BSB proponuje rozwiązanie, które zapewni pełną obsługę Emitenta i jego akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy autorstwa BSB zapewnia ewidencję akcjonariuszy i posiadanych przez nich akcji, obsługę zdarzeń korporacyjnych i operacji na akcjach oraz generowanie świadectw rejestrowych z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i integralności przechowywanych danych.

Zakres usługi do zaoferowania Emitentom w systemie Rejestr Akcjonariuszy obejmuje między innymi:

 • gromadzenie i aktualizację, przechowywanie i udostępnianie danych o akcjonariuszach i akcjach,
 • odnotowywanie wszelkich operacji na akcjach przez wpisy w rejestrze,
 • wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec Emitentów i akcjonariuszy,
 • generowanie dokumentów, np. świadectw rejestrowych, wyciągów i raportów,
 • harmonogramowanie zdarzeń korporacyjnych Emitentów,
 • obsługę zobowiązań pieniężnych Emitentów, w tym w zakresie dyspozycji wypłat i informacji do rozliczania podatków.

 Korzyści z wdrożenia

 • możliwość świadczenia przez domy i biura maklerskie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla spółek,
 • możliwość świadczenia dodatkowych usług dla klientów (np. obsługa i kontrola procesu wypłaty dywidend i innych świadczeń, obsługa informacyjna o WZA),
 • wsparcie spółek w realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji KSH i innych ustaw,
 • bezpieczeństwo i integralność danych zgodnie z Rekomendacją D,
 • tworzenie wizerunku organizacji jako podmiotu świadczącego nowoczesne i kompletne usługi dla klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją koncepcji Rejestru akcjonariuszy w formie prezentacji w Państwa siedzibie. Jesteśmy gotowi do współpracy w celu dostosowania naszego rozwiązania do Państwa potrzeb.