Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Raportowanie SFTR

Komisja Europejska określiła datę wejścia w życie obowiązku raportowego wynikającego z Rozporządzenia SFTR na Q2 2020.
Jest to jasna i konkretna informacja dla instytucji zobowiązanych, od kiedy muszą być gotowe do raportowania zgodnie z reżimem SFTR. BSB posiada w swojej ofercie rozwiązanie, które powstało w odpowiedzi na te wymagania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (zwane dalej SFTR – z ang. Securities Financing Transaction Regulation) weszło w życie w dniu 12 stycznia 2016 r., jednak dopiero w dniu 13. grudnia 2018 roku Komisja Europejska określiła datę wejścia w życie obowiązku raportowego na Q2 2020. Jest to oficjalny termin, chociaż zasady raportowania SFTR zawarte w standardach RTS/ITS nadal czekają na formalne zatwierdzenie przez KE.

SFTR nakłada obowiązek raportowy na firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), fundusze emerytalne, CCP i CSD. Te instytucje są zobowiązane do przekazywania do Repozytorium Transakcji raportów o zawieranych transakcjach pożyczek papierów wartościowych, transakcjach repo/reverse repo oraz buy-sell back/sell-buy back, a także transakcjach związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami.

System sftrOBLIGO, autorskie rozwiązanie spółki Bazy i Systemy Bankowe, wspiera proces raportowania zgodnie z Rozporządzeniem SFTR w instytucjach finansowych. Aplikacja sftrOBLIGO zapewnia m.in: automatyczny import danych z wewnętrznych systemów banku (w tym transakcji raportowanych w ramach backloadingu), walidację danych wejściowych oraz wygenerowanie i wysyłkę plików XML o strukturze zgodnej z wymaganiami Repozytorium Transakcji KDPW_TR. System sftrOBLIGO obsługuje również komunikaty odpowiedzi z KDPW_TR, raporty rekoncyliacji oraz end-of-day. To umożliwia instytucjom zobowiązanym terminowe wywiązanie się z obowiązku raportowego SFTR, oszczędność czasu pracy operatorów i ciągły monitoring procesu raportowego.