Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

ESG – rewolucja w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD wprowadza wytyczne do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nakłada na niektóre przedsiębiorstwa obowiązek składania corocznych raportów, które dotyczyć będą wpływu spółki na:

 • środowisko (E),
 • aspekt społeczny (S),
 • ład korporacyjny (G).

KIEDY?

Wdrożenie CSRD w przedsiębiorstwach odbędzie się w trzech etapach:

 • 1 stycznia 2024 r. dla spółek już objętych dyrektywą o sprawozdawczości niefinansowej (raportowanie w 2025 r. za rok obrotowy 2024). Spółki te raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości,
 • 1 stycznia 2025 r. dla dużych spółek, które obecnie nie podlegają dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej (raportowanie w 2026 r. za rok obrotowy 2025), spełniające dwa z trzech wymogów:
  • zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub
  • mające 40 mln € obrotów i/lub
  • mające 20 mln € całkowitych aktywów,
 • 1 stycznia 2026 r. dla MŚP notowanych na giełdzie, małych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń (raportowanie w 2027 r. za rok obrotowy 2026). MŚP mogą opóźnić rozpoczęcie raportowania do 2028 r. W takich przypadkach jednostka wyjaśnia jednak zwięźle w swoim sprawozdaniu z działalności, dlaczego nie przedstawiono sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

DLACZEGO?

Raportowanie w zakresie dyrektywy NFRD było niewystarczające. Spółki przygotowując raport ESG nakładały duży nacisk na strategię marketingową. Nowe wytyczne pozwolą w sposób rzetelny pokazać, czy dane przedsiębiorstwo rozwija się w sposób zrównoważony. Dyrektywa CSRD wprowadza standardy ESRS dzięki czemu dane w raportach na temat zrównoważonego rozwoju będą porównywalne.

Automatyzacja procesu dzięki aplikacji BSB

BSB oferuje rozwiązanie, które jest przeznaczone do kompleksowego wspierania przygotowania raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Głównymi obszarami funkcjonalnymi są:

 • wyliczanie śladu węglowego – realizowane we wszystkich 3 zakresach to znaczy zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, wewnętrznych pośrednich jak i emisji związanych z dostawcami i odbiorcami danej instytucji (zakres 3). System zapewnia integrację z zewnętrznymi bazami dostarczającymi wartości wskaźników niezbędnych liczenia śladu węglowego,
 • wsparcie procesu zbierania danych – zapewnione poprzez zarządzanie rozproszoną odpowiedzialnością za wprowadzenie i akceptowanie danych służących do wyliczania wskaźników. System wspiera zbieranie danych z różną częstotliwością o różnej granulacji ze względu na strukturę organizacyjną oraz zapewnia agregacje danych i automatyczne wyliczenie wskaźników,
 • analiza i raportowanie – elastyczne narzędzia do analizy zebranych danych umożliwiają graficzną analizę zmian w czasie, trendów, przyczyn odchyleń oraz miejsc i osób odpowiedzialnych za uzyskanie określonego śladu węglowego lub wartości wskaźników w pozostałych aspektach ESG. Dotyczy to zarówno pozytywnych jak
  i negatywnych odchyleń. Ważna funkcją systemu jest też przygotowanie danych dla raportowania zewnętrznego,
 • mechanizmy korygujące – pozwalające na wprowadzenie i zarządzanie działaniami mającymi na celu optymalizację, korektę lub wzmocnienie zachodzących zmian wartości wskaźników,
 • ocena dostawców – funkcjonalność pozwalająca na zbieranie danych o śladzie węglowym i pozostałych aspektach ESG związanych z dostawcami i dostarczanymi przez nich produktami.

Istotnym elementem systemu ESG jest zapewnienie zgodności z standardami ESRS. Zastosowanie rozwiązania oferowanego BSB jest wsparte konsultacjami naszego partnera merytorycznego: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Dzięki temu uzyskają Państwo nie tylko narzędzia usprawniające, ale także potwierdzenie poprawności całego procesu zarządzania ESG.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i wsparcia w raportowaniu.