Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Zmiany w raportowaniu EMIR

W związku ze zmianami w raportowaniu EMIR, wprowadzanymi obecnie przez repozytorium KDPW_TR, dostosowujemy również nasz system emirOBLIGO. Umożliwia to naszym klientom terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, zgodnie z aktualnymi regulacjami.

Kontrakty pochodne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) nałożyło obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, niezależnie od rynku, na którym zostały one zawarte. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prawnych zawierających kontrakty pochodne.

W dniu 8 marca 2021r. repozytorium transakcji KDPW_TR wprowadziło szereg zmian regulacyjnych, dotyczących raportowania EMIR:

  • zmiany zasad walidacji komunikatów,
  • aktualizacja schem komunikatów trar.ins.001.04 oraz trar.sts.001.04,
  • zmiany w raportowaniu zabezpieczeń dla transakcji zabezpieczonych na portfel.

BSB z sukcesem dostosowało system emirOBLIGO dla wszystkich klientów, którzy przy wykorzystaniu  tej aplikacji spełniają obowiązek raportowania EMIR. Warto dodać, że emirOBLIGO jest dostosowywany do wymagań wszystkich repozytoriów transakcji, w szczególności KDPW_TR oraz DTCC GTR.

Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 150/2013

Od dnia 10 kwietnia 2021r. w  repozytorium transakcji KDPW_TR, w ramach raportowania EMIR będzie obowiązywał nowy komunikat trar.rlt.001.01. Nowelizacja jest wprowadzana w celu dostosowania się do art. 19 c) Rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 150/2013. Przekazanie komunikatu trar.rlt.001.01 przez uczestnika raportującego do KDPW_TR będzie potwierdzeniem, iż zostało mu udzielone upoważnienie do raportowania w imieniu kontrahenta, którego kod LEI zostanie wskazany w komunikacie.

System emirOBLIGO zostanie rozszerzony o funkcjonalność generowania komunikatu trar.rlt.001.01, co umożliwi klientom BSB dalsze, skuteczne raportowanie transakcji.