Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Zapraszamy na szkolenie dot. rozporządzenia SFTR

4 lipca 2019 r. zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych na szkolenie: „Raportowanie transakcji w trybie rozporządzenia SFTR”. W trakcie warsztatów, których jesteśmy Partnerem, organizowanych przez Prestige Conferences, poruszone zostaną praktyczne aspekty obowiązywania nowych wymogów oraz możliwe sposoby ich implementacji w realiach polskiego rynku.

Szkolenie dotyczy opublikowanego w marcu 2019 r. rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej dotyczącego szczegółowych zasad raportowania w ramach rozporządzenia SFTR transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Przepisy te wprowadzają nowy obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji m.in. o transakcjach takich jak Buy-Sell Back, Sell-Buy Back, Repo oraz Reverse Repo. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymogi te obejmują wszystkich uczestników rynku, a więc zarówno instytucje finansowe jak i podmioty niefinansowe. Zakres przekazywanych informacji jest niezwykle szeroki i obejmuje 155 pól dla każdej transakcji, zaś tryb raportowania został skonstruowany przez analogię do rozporządzenia EMIR, jednakże z uwzględnieniem istotnych różnic.

Zakres tematyczny obejmuje zarówno obowiązki płynące wprost z regulacji, jak i praktyczne aspekty dotyczące przekazywania informacji na temat transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowy do repozytoriów transakcji.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą szkolenia, która znajduje się niżej, a w przypadku chęci uczestnictwa prosimy o kontakt z Danielem Bartoldem pod nr telefonu: 513 146 719.

PROGRAM SZKOLENIA

1.ROZPORZĄDZENIE SFTR – CHARAKTER REGULACJI

 • Geneza i założenia nowych obowiązków
 • Poziomy regulacji na tle prawa UE
 • Szczegółowe zasady – regulacyjne standardy techniczne z 2019 r.
 • Harmonogram wdrożenia i aktualny stan implementacji
 • Fazowanie wymogów
 • Współzależności z innymi regulacjami – EMIR, MiFIR

2.ZAKRES STOSOWANIA NOWYCH OBOWIĄZKÓW – JAKIE TRANSAKCJE PODLEGAJĄ RAPORTOWANIU?

 • Zdarzenia na transakcjach objęte raportowaniem – co stanowi transakcję SFT?
 • Rodzaje transakcji objętych poszczególnymi wymogami
 • Praktyka zawierania transakcji Buy-Sell Back & Repo
 • Systematyka umów GMRA
 • Podmioty objęte wymogiem raportowania SFTR

3.ZAKRES INFORMACJI WYMAGANYCH W RAMACH RAPORTOWANIA SFTR

 • Szczegółowe informacje dotyczące SFT podlegające zgłoszeniu
 • Informacje dotyczące kontrahenta
 • Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia
 • Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego
 • Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania
 • SFT rozliczane przez CCP
 • Zgłaszanie zabezpieczenia
 • Zgłaszanie ponownego wykorzystania zabezpieczenia

4.DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT SFT W TR

 • Szczegółowe informacje dotyczące SFT, które mają być udostępniane
 • pojedynczy dostęp
 • Ustanowienie dostępu
 • Rozwiązania operacyjne na potrzeby dostępu do szczegółowych informacji

5.GROMADZENIE, WERYFIKACJA, AGREGACJA, PORÓWNYWANIE I PUBLIKACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH SFT PRZEZ TR

 • Uzgadnianie danych
 • Mechanizm reagowania na koniec dnia
 • Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących SFT
 • Obliczanie danych na poziomie pozycji
 • Obliczanie zagregowanych danych dotyczących pozycji na potrzeby publikacji
 • Publikacja zagregowanych danych dotyczących pozycji

6.TRYB RAPORTOWANIA

 • Raportowanie do Repozytorium Transakcji w T+1
 • Sposób komunikowania się z TR
 • Tryb przekazywania danych
 • Backloading
 • Delegowanie raportowania a dotychczasowa praktyka w ramach EMIR

7.SFTR – skuteczne wdrożenie systemu IT

 • Proces przygotowania instytucji do raportowania SFTR
 • Wybór narzędzia IT wspierającego raportowanie
 • Wybrane problemy podczas wdrożenia systemów IT