Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Zmiany w sprawozdawczości obligatoryjnej banków

W kwietniu 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował na portalu SIS komunikat, w którym potwierdził wdrożenie taksonomii XBRL EBA w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej oraz modyfikacje niektórych pakietów sprawozdawczych ITS. Zmiany te były sygnalizowane przez NBP już pod koniec 2018 r. Wymagane terminy powodują konieczność niezwłocznego podjęcia działań związanych z przygotowaniem instytucji obowiązanej do nowych wymogów sprawozdawczych, w czym wspierać je będzie BSB.

1. ZMIANY TECHNOLOGICZNE

Zmiany w raportowaniu od 2020 r. będą dotyczyły przede wszystkim zastąpienia dotychczas stosowanych taksonomii opracowywanych przez NBP taksonomiami publikowanymi bezpośrednio przez EBA. Zmiana ta obejmie wszystkie sprawozdania ITS. Pakiety FINREP Jednostkowy (FINPL) oraz NB300 będą przekazywane wg dotychczasowych zasad (czyli wg taksonomii XBRL NBP).

Przejście z taksonomii NBP na taksonomie EBA oznacza dla banków konieczność dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych do generowania plików wyjściowych w taki sposób, aby były zgodne ze schematami EBA. Zmiany dotyczą okodowania szablonów raportów, struktury plików wyjściowych, jak i reguł  kontrolnych. Do tej pory parametry te definiował NBP.

 HARMONOGRAM WDROŻENIA POSZCZEGÓLNYCH TAKSONOMII XBRL EBA W MIEJSCE TAKSONOMII XBRL NBP:


NBP planuje na IV kwartał 2019 r. uruchomienie na portalu SIS testów wdrożeniowych dla taksonomii XBRL EBA.

2. ZMIANY MERYTORYCZNE

Poza wyżej wspomnianymi zmianami technicznymi dotyczącymi polskich banków, EBA podał, że wraz z wdrożeniem kolejnej wersji ram sprawozdawczych (Reporting framework 2.9) zostaną również zmienione merytorycznie niektóre pakiety sprawozdawcze. Zakres raportów zmodyfikowany wg wytycznych EBA będzie obowiązywał banki dla danych raportowych począwszy od marca 2020 r.

Poniżej przekazany przez EBA harmonogram publikacji i implementacji poszczególnych pakietów:

Źródło: EBA – https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9

Dnia 28 maja 2019 r. na stronie EBA ukazała się publikacja dotycząca zmian dla pakietów Resolution (w Polsce przekazywane do BFG jako PRiUL ), COREP i Liquidity (ALMM i LCR). Pakiety sprawozdawane do NBP zawierają:

  1. Pakiet COREP – zmiany w zakresie formularzy dotyczących sekurytyzacji
  2. Pakiet Liquidity – zmiany wynikające z dostosowania do zmienionej ustawy LCR

Publikacja zmian dla pakietu FINREP Skonsolidowany oraz Benchmarking oczekiwana jest w sierpniu 2019 r. Planowany zakres zmian to:

  1. Pakiet FINREP Skonsolidowany – zmiany w zakresie formularzy dotyczących aktywów nieobsługiwanych, restrukturyzacji, kosztów operacyjnych i administracyjnych oraz leasingu, w szczególności
  2. Pakiet Benchmarking – zmiany w wymogach sprawozdawczych określonych w ITS w zakresie benchmarkingu nadzorczego modeli wewnętrznych

Zmiany dla pakietu FP (Funding Plans) zostaną prawdopodobnie ujęte w kolejnej wersji ram sprawozdawczych (wersja 2.10).

Spółka Bazy i Systemy bankowe od 45 lat jest ekspertem wśród firm IT produkujących i wdrażających systemy sprawozdawcze zgodnie z wymogami instytucji nadzorczych. Oferuje swoim Klientom bezpieczne i przyjazne systemy, a w sprawozdawczości obligatoryjnej wspiera banki od początku raportowania w formatach XBRL.

Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli banków zobligowanych do wdrożenia zmian do kontaktu z naszymi doradcami w celu przedstawienia dedykowanej propozycji obejmującej dostosowanie Państwa instytucji do nowych wymogów sprawozdawczych.