Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Poznaliśmy termin raportowania SFT

22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały standardy techniczne (RTS) do Rozporządzenia SFTR*. Tym samym poznaliśmy termin pierwszego raportowania – 11 kwietnia 2020 r., który z uwagi na dzień wolny przesuwa się na poniedziałek, tj. 13 kwietnia 2020 r. (w Polsce: Poniedziałek Wielkanocny). Oznacza to, że pierwsze zgłoszenie transakcji SFT do repozytoriów odbędzie się 14 kwietnia 2020 r.

Standardy techniczne (RTS) jasno i precyzyjnie określają sposób raportowania transakcji SFT przez instytucje zobowiązane. Przypomnijmy, że tymi instytucjami są: firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe (w tym banki), zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), fundusze emerytalne, CCP i CSD.

Rozporządzenie SFTR wymaga zaraportowania do TR (trade repository) transakcji SFT takich, jak: pożyczki papierów wartościowych, transakcje repo/reverse repo oraz buy-sell back/sell-buy back, a także transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami. Celem regulatora jest zwiększenie transparentności i stabilności rynku finansowego w obszarze transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT), które nie są objęte innymi przepisami.

Dużym wyzwaniem dla instytucji podlegających pod regulację SFTR jest skompletowanie danych raportowych z kilku źródeł i umieszczenie w jednym raporcie. Być może niektóre instytucje będą musiały dokonać przemodelowania swoich procesów biznesowych, konsolidacji danych oraz analizy zdarzeń dot. transakcji SFT. Trudność raportów SFTR, konieczność standaryzacji danych źródłowych, rozbudowane komunikaty xml, a także analogiczna do EMIRa cykliczność raportowania potwierdzają ogrom prac, jakie muszą być przeprowadzone w instytucji zobowiązanej do raportowania pod reżimem SFTR. Mając to na uwadze BSB wzięło na siebie kwestię technologiczną tego przedsięwzięcia i z dużym wyprzedzeniem kieruje do instytucji ofertę swojego autorskiego rozwiązania sftrOBLIGO.

Produkt sftrOBLIGO, przygotowany we współpracy z jednym z największych banków w Polsce,  wspiera proces raportowania zgodnie z Rozporządzeniem SFTR w instytucjach finansowych. Aplikacja sftrOBLIGO zapewnia m.in: automatyczny import danych z wewnętrznych systemów banku (w tym transakcji raportowanych w ramach backloadingu), walidację danych wejściowych oraz wygenerowanie i wysyłkę plików XML o strukturze zgodnej z wymaganiami Repozytorium Transakcji KDPW_TR. System sftrOBLIGO obsługuje również komunikaty odpowiedzi z KDPW_TR, raporty rekoncyliacji oraz end-of-day.

Część funkcjonalności znajduje się jeszcze na etapie wytworzenia z uwagi na brak wytycznych KDPW_TR w tym zakresie. Ale już teraz dajemy Państwu możliwość poznania funkcjonalności systemu sftrOBLIGO działającego na naszym środowisku testowym. W celu umówienia terminu prezentacji zachęcamy do kontaktu z Doradcami Klienta (DoradcyKlienta@bsb.pl). W trakcie trwania projektu wdrożeniowego gwarantujemy wsparcie informatyczne i merytoryczne, a także bieżący nadzór nad zmianami legislacyjnymi oraz dostosowanie oprogramowania do aktualnych wymogów prawnych.

Wdrożenie sftrOBLIGO to gwarancja terminowego wywiązania się z obowiązku raportowego SFTR przez instytucję, oszczędność czasu pracy operatorów i łatwy monitoring procesu raportowego.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych  i ponownego wykorzystania oraz zmiany Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (zwane SFTR – z ang. Securities Financing Transaction Regulation)