Ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe stanowią bardzo istotne ogniowo rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Są gwarantem stabilizacji, dlatego muszą być dobrze zarządzane i prowadzić działalność biznesową na najwyższym poziomie. Zaufanie to klucz do ich sukcesu.

Firma Bazy i Systemy Bankowe wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom tworząc dla sektora ubezpieczeniowego szerokie portfolio produktów. Potrafimy nie tylko realizować Państwa pomysły, ale również nadać właściwy kierunek inwestycjom w rozwój sprawnie funkcjonującej działalności biznesowej. Prawidłowo dobrane systemy informatyczne oraz właściwie dopasowana infrastruktura IT to gwarancja sprostania rosnącym potrzebom rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową dedykowaną dla sektora ubezpieczeniowego:

Nadużycia finansowe

W skutecznej walce z przestępstwami i nadużyciami finansowymi pomaga odpowiednie wsparcie narzędziowe w postaci systemu informatycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie i udaremnienie próby przestępstwa. W ofercie dla ubezpieczycieli BSB posiada:

  • amlSPERT – autorska aplikacja firmy BSB przeznaczona dla sektora finansowego, która pomaga w przeciwdziałaniu procederom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Szczegóły rozwiązania
  • fraudSPERT – zintegrowany system informatyczny, który w kompleksowy sposób wspierają wykrywanie prób wyłudzeń finansowychprzez Klientów, agentów ubezpieczeniowych i pracowników Ubezpieczyciela. Szczegóły rozwiązania
  • crs.fatcaSPERT – aplikacja wspierająca identyfikowanie posiadaczy rachunków spełniających kryterium osób raportowanych według Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r.. Szczegóły rozwiązania
  • mSPERT – aplikacja przeznaczona do wykrywania prób manipulacji instrumentem finansowym działająca w oparciu o zdefiniowane modele reguł. System umożliwia analizę danych zleceń oraz zawartych transakcji, w odniesieniu do pozyskanych danych zewnętrznych (danych rynkowych, komunikatów informacyjnych). Szczegóły rozwiązania

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  • riskOPERON – zintegrowane narzędzie informatyczne kompleksowo wspierające proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Łączy funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki ZRO przy jednoczesnym zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój, odpowiednio do rozwoju metodyki i modeli z danej instytucji. System pozwala wykorzystać doświadczenia sektora bankowego i jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Szczegóły rozwiązania

Sprawozdawczość finansowa

  • suiteOBLIGO – system wspierający sprawozdawczość obligatoryjną podmiotów sektora ubezpieczeniowego oraz funduszy inwestycyjnych, która realizowana jest głównie na potrzeby przygotowania raportów giełdowych przekazywanych poprzez Komisję Nadzoru Finansowego, raportów przekazywanych do Monitora B oraz prowadzenia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski. Nasz produkt, oprócz sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP wspierają sprawozdawczość zarządczą podmiotów oraz przygotowanie sprawozdań giełdowych (w tym skonsolidowanych) przekazywanych do UKNF.