Rada nadzorcza

  • Pani Joanna Kłoczewiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Pan Witold Wieteska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pan Krzysztof Kruszewski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Pan Andrzej Piechal – Członek Rady Nadzorczej,
  • Pani Agnieszka RostekWawrzyniak – Członek Rady Nadzorczej.