Misja

Misją BSB jest świadczenie usług IT dla sprawnego i bezpiecznego działania instytucji sektora finansowego, w tym Narodowego Banku Polskiego.

Naszym priorytetem jest dostarczanie Klientom wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb biznesowych i regulacji prawnych przy wykorzystaniu optymalnych technologii informatycznych.