Dane rejestrowe

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kasprzaka 3, 85-321 Bydgoszcz
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000168197
Kapitał Zakładowy: 10 000 000 zł
NIP: 953-03-07-834
Regon: 090482842
Nr GIOŚ: E0007080W

Reprezentacja:

  • Wiesław Łącki – Prezes Zarządu
  • Robert Woliński – Wiceprezes Zarządu

Rachunek Bankowy
PeKaO SA Bydgoszcz 45 1240 6478 1111 0010 3404 6572